TAAL:
 
select
 
 
Kerckhaert on Youtube
 
Kerckhaert on Twitter
 
Kerckhaert on Facebook
 

Skip Navigation LinksDisclaimer


DISCLAIMER

Kerckhaert B.V. besteedt veel zorg en aandacht aan (de inhoud van) deze website, maar kan de juistheid van de informatie die door deze website wordt geopenbaard niet garanderen. Kerckhaert B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder moment (de informatie op) de website aan te passen zonder voorafgaande mededeling.

Kerckhaert is exclusief rechthebbende ten aanzien van alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de website. Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken en/of andere op de site opgeslagen informatie openbaar te maken of op enige andere wijze te verveelvoudigen zonder toestemming van Kerckhaert B.V. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Kerckhaert B.V. kan niet exact weten voor welke doeleinden bezoekers de website bezoeken. Kerckhaert B.V. garandeert dan ook niet dat de website geschikt is voor het doel waarvoor de website wordt geraadpleegd.

Gelet op het bovenstaande sluit Kerckhaert B.V. dan ook alle aansprakelijkheid uit voor alle schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, of met de tijdelijke onmogelijkheid om te website te gebruiken, en de daarin opgenomen informatie.

Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen die betrekking hebben op (het gebruik) de website van Kerckhaert B.V. Uitsluitend de Nederlandse burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Kerckhaert B.V. is bevoegd om kennis te nemen van geschillen zoals omschreven in de vorige volzin.