LANGUAGE:
 
select
 
 
Kerckhaert on Youtube
 
Kerckhaert on Twitter
 
Kerckhaert on Facebook
 

Skip Navigation LinksAnsvarsfriskrivning


ANSVARSFRISKRIVNING

Royal Kerckhaert lägger stor omsorg och uppmärksamhet på (innehållet av) denna hemsida, men kan inte garantera riktigheten av informationen som sprids här på hemsidan. Royal Kerckhaert reserverar sig om rätten att justera (information på) hemsidan när som helst, utan att annonsera detta på förhand.

Kerckhaert har ensam rätt till alla (intellektuella) rättigheter rörande hemsidan. Hemsidans besökare är inte berättigade att avslöja arbeten och/eller annan information som lagras på hemsidan och som är skyddad av upphovsrättslagen, eller sprida den på annat sätt, inklusive multipliceringen av information eller delar av information genom publicering på ett elektroniskt (dator) nätverk utan tillstånd från Royal Kerckhaert.

Kerckhaert kan inte exakt veta med vilken omfattning besökare använder hemsidan. Royal Kerckhaert garanterar därför inte att hemsidan är passande till de ändamål den konsulteras.

Med hänsyn till ovanstående, tar Royal Kerckhaert inget ansvar för eventuella skador, oavsett natur av påföljder från eller i relation till användandet av, eller tillfällig omöjlighet att använda hemsidan och inkluderad information.

Holländsk lag tillämpas alla dispyter i relation till (användning av) hemsidan från Royal Kerckhaert. Den holländska civildomstolen, där Kerckhaert finns lokaliserat, har ensamrätt att höra dispyter så som beskrivs i föregående mening